Cippolino-marmer (Efese)

Luchthavenbelastingen

Nota's van reisbureaus bevatten altijd de mysterieuze post "luchthavenbelastingen", die soms niet en soms wel in de prijs zijn opgenomen. Het gaat om een aantal variabele bedragen:

Brandstoftoeslagen

Een toeslag die fluctueert met de olieprijzen. Elke vlucht in Europa is verdeeld over een aantal segmenten, en voor elk segment betaalt u een bepaalde prijs, die varieert. Voor vluchten buiten Europa geldt dat vluchten onder de negen uur een lagere toeslag hebben dan vluchten die langer zijn.

Veiligheidstoeslagen

Door de verhoogde kans op terroristische aanslagen zijn er extra maatregelen genomen, die uit deze toeslag worden gefinancierd. Deze prijs varieert met de gereisde afstand.

Luchthavenbelasting Schiphol

Deze valt uiteen in drie componenten: u betaalt een veiligheidstoeslag voor de beveiliging van de luchthaven, een passagierstoeslag (dit is de eigenlijke belasting), en de geluidsisolatietoeslag. Deze bedragen liggen min of meer vast. In 2009 ging het om 28 euro.

Luchthavenbelasting op de eindbestemming

Dit is hetzelfde als de luchthavenbelasting Schiphol, maar nu gaat het om de heffingen in het land waar u aankomt. In Derde-Wereldlanden kan het bedrag enorm hoog zijn.

De cursussen zijn boeiend en van hoog niveau. De informatie wordt op begrijpelijke en aanschouwelijke manier overgebracht door enthousiaste docenten, die het het gewoonweg leuk vinden om mensen met hun enorme kennis wijzer te maken. En dat stralen ze dan ook volop uit. Humor ontbreekt zeker niet tijdens de gezellige en informele cursusavonden. De klassieke Oudheid blijkt allesbehalve droge kost!

Karin van Zonneveld