Cursusvoorwaarden

  1. Cursussen gaan alleen door bij een minimuminschrijving van tien mensen. Vanzelfsprekend volgt, als de cursus uitvalt, restitutie.
  2. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving en later ook een factuur. Deelname is alleen mogelijk als die is voldaan.
  3. Er zijn geen toelatingseisen, maar kennis van het Engels is bij sommige cursussen wel handig.
  4. Bij ziekte van de docent wordt een extra bijeenkomst belegd; indien hij duurzaam is verhinderd, wordt hij -daartoe verplichten wij ons- in principe vervangen. Mocht dit desondanks niet mogelijk zijn, wordt restitutie van het cursusgeld verleend.
  5. Er bestaat een reductieregeling voor mensen voor wie de prijs te hoog is. U kunt voor één cursus per semester daarop een beroep doen.
  6. Bij annulering (uiterlijk twee weken voor het begin van de cursus, waarbij datum poststempel of e-mail als datum annulering geldt), wordt 85% van het cursusgeld teruggestort. Bij annulering inschrijving korter dan twee weken voor het begin van de cursus vindt geen restitutie van cursusgeld meer plaats.
  7. Onderwijsmateriaal wordt alleen ter beschikking gesteld voor onderwijs. Indien u het voor andere doeleinden wil gebruiken - bijvoorbeeld opnemen in een publicatie - moet u even contact opnemen.
  8. Livius behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang te weigeren.
  9. Collegetijden en -plaatsen onder voorbehoud.

Versie 21 november 2010

Al vele jaren ga ik met plezier naar de cursussen van Livius en al heel lang reis ik met Livius naar vele landen. Het heeft mijn leven verrijkt. Mijn blik op verleden, heden en toekomst worden steeds opnieuw gevoed. Een reden om ieder seizoen opnieuw cursussen te bezoeken!

Gerrie Hofmeijer