Amman, Romeins theater

Tag: Perzische Oorlogen

Deze tag wordt gebruikt op de volgende pagina's:

De enthousiaste en boeiende cursussen hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat ik inmiddels zeven meter boeken over de klassieke oudheid heb gelezen.

Jan van Vliet