Keizer Augustus (gem uit New York)

Octavianus noemde zichzelf Octavianus

Toen Caesars testament werd geopend, bleek dat hij zijn achterneef Gaius Octavius had geadopteerd. Het was niet ongebruikelijk dat adoptiefzonen een naam kozen waarin ze zowel hun echte als hun tweede vader eerden: de zojuist genoemde Marcus Junius Brutus had de naam Caepio aangenomen na te zijn geadopteerd, en een bekende Romeinse veldheer heette Publius Cornelius Scipio Aemilianus – de Scipio die was geboren in de Aemilianusfamilie. Caesars achterneef had zich dus Gaius Octavius Caesar of Gaius Julius Caesar Octavianus kunnen noemen. Hij noemde zich Gaius Julius Caesar.

Oudhistorici duiden hem desondanks altijd aan als Octavianus. Twee Caesares is immers verwarrend, temeer daar de jongere net als de oudere na een reeks burgeroorlogen alleenheerser werd. Nadat Caesar Senior de republiek had beëindigd, wist Caesar Junior de monarchie te stichten, en nam de troonnaam Augustus aan, “de verhevene”. Het zijn echter niet de minste oudhistorici die beweren dat de adoptiefzoon zich, tussen zijn adoptie en het moment waarop hij alleenheerser werd, zélf Octavianus noemde – maar die was niet gek. “The name of Caesar was the young man’s fortune”, zoals de oudhistoricus Ronald Syme het verwoordde in zijn beroemde boek The Roman Revolution (1939).

[Wordt vervolgd]

Literatuur

R. Syme, The Roman Revolution (1939), blz.113.

Het is altijd een feest om te komen luisteren en je verlaat de zaal altijd met een vooroordeel minder.

S. van der Aa