Wat doet Livius?

Livius is in het najaar van 2004 opgezet door enkele bevriende oudheidkundigen, die weliswaar hun sporen op hun vakterrein hadden verdiend, maar meenden dat nieuwe inzichten te veel binnen de universiteit bleven hangen en dat áls academici het grote publiek iets vertelden, ze dit weinig professioneel deden. De medewerkers van Livius doen hun best niet alleen te vertellen over geschiedenis, religie, cultuur en literatuur, maar ook uit te leggen hoe onderzoekers tot hun inzichten zijn gekomen.

Deze visie op kennisoverdracht sluit een gezellige sfeer tijdens de cursussen en reizen  niet uit, en het zegt voldoende dat Livius in acht jaar van één naar negen vestigingen groeide en dat verschillende medewerkers onderscheidingen hebben gekregen.

Cursussen

Livius is het bekendst van de cursussen over geschiedenis, religie, cultuur en literatuur, die de medewerkers aanbieden op verschillende locaties in het westen van Nederland. Wilt u meer weten? Ga naar het cursussenoverzicht.

Reizen

Livius heeft, in samenwerking met erkende reisbureaus, reizen georganiseerd naar Egypte, Hongarije, Iran, Israël, Jordanië, Libanon, , Oostenrijk, Rome, Servië, Sicilië, Syrië, diverse delen van Turkije en, dichter bij huis, naar België en Duitsland. Wilt u meer weten? Ga naar het reisoverzicht.

Journalistiek

De Livius-medewerkers schrijven voor populairwetenschappelijke tijdschrifen als Hermeneus, Geschiedenis Magazine, Ancient Warfare en Kleio. Verder kan Livius beeldmateriaal aanleveren (zowel foto's als filmcamerawerk). Belangstelling? U zult wel iets vinden bij de gepubliceerde stukken.

Nieuwsbrief

Livius geeft elke maand een elektronische nieuwsbrief uit waarin het voornaamste oudheidkundige nieuws kritisch wordt samengevat. Wilt u meer weten over de Oudheid? Neem een gratis abonnement.

Website

Livius onderhoudt 's werelds grootste website op het gebied van de oude geschiedenis, Livius.org, en stelt ook andere informatie ter beschikking. Wilt u eens rondneuzen? Bezoek de encyclopedie.

Lezingen

De medewerkers van Livius verzorgen lezingen over uiteenlopende onderwerpen en voor uiteenlopende doelgroepen. Zoekt u een spreker voor een les of een lezing? Kijk eens bij het aanbod.

Vrijwilligers

En tot slot, lest best: Livius kan niet zonder een team van vrijwilligers. Zin om te helpen? Aarzel niet om contact op te nemen.

Kortom, Livius biedt een veelvoud aan activiteiten aan, die met elkaar gemeen hebben dat de medewerkers proberen wetenschappelijke informatie over geschiedenis, religie, cultuur en literatuur door te geven aan een zo groot mogelijk publiek. Kennismaken? Download onze brochure of benut onze contactpagina.

"Niet alleen uitleggen wát we weten, maar ook waaróm we het weten": aan ambitie en lef geen gebrek. En de cursussen maken het nog waar ook.

Karel Simons