Aquincum (Boedapest)

Overige reizen

Livius Onderwijs heeft vele reizen verzorgd, maar kan deze niet elk jaar allemaal weer herhalen. Hieronder een overzicht van alle reizen.

De lezingen en cursussen van Livius-onderwijs bieden mij de mogelijkheid uitgebreid kennis te nemen van onderwerpen die mij wel bekend zijn, maar waarin ik mij niet in eerste instantie op eigen initiatief heb verdiept.  Het volgen ervan zet nu aan tot verdere studie. Ook de studiereizen van Livius-onderwijs dienen dat doel.

Kees Tol