Sarcofaag uit Deir el-Bahari, detail

Sigrid van Roode

Sigrid van Roode studeerde egyptologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, werkte als trenchsupervisor en materiaalspecialist op diverse opgravingen in Egypte en is momenteel werkzaam bij de provinciale archeologische dienst van de provincie Gelderland. Daarnaast bestudeert ze al meer dan tien jaar de sociaal-culturele aspecten van Bedoeïnenzilver, en in het bijzonder het gebruik van amuletten en (volks)rituelen.

Cursussen

In het verleden verzorgde Sigrid van Roode: Geschiedenis van het Midden-Oosten; Sieraden: een rondreis; De Bronstijd; De IJzertijd; Egypte: kunst en cultuur; Egyptische bouwkunst; Complottheorieën en pseudowetenschap; Egypte. Het Middenrijk; Egyptische religies; Nubië; Groot aan toverkracht: Egyptische magie; Egyptische literatuur; Echnaton; Kunstgeschiedenis: Egypte; Egypte vóór de piramiden; De eerste archeologen.

Reizen

Sigrid van Roode leidde onder andere reizen door Egypte en naar grote egyptologische exposities in verschillende steden in Europa.

In het verleden verzorgde Sigrid van Roode: Egypte; De Zijderoute 2015.

Journalistiek

Sigrid van Roode werkt aan een boek over Cairo en publiceerde - behalve een waslijst aan stukken in diverse tijdschriften - Desert Silver en twee boeken voor het Tropeninstituut, Op bezoek in....Egypte en Op bezoek in....Oman.

Haar literatuurlijst over sieraden is hier te vinden.

Lezingen

  • Moeder van de Wereld: gebouwd erfgoed in Cairo uit de 19e en 20e eeuw. In 1869 werd het Suezkanaal geopend, een gelegenheid waarbij Egypte zich als moderne natie wilde presenteren. Een waar Parijs aan de Nijl werd uit de grond gestampt, dat zich in de halve eeuw daarna ontwikkelde tot een kosmopolitische stad met schitterende architectuur. In deze lezing zien we hoe deze ontwikkeling onvermijdelijk bijdroeg aan een scheuring in de samenleving en daarmee aan de Revolutie van 1952. In de jaren daarna gleed dit stadsdeel langzaam de vergetelheid in, om pas recent als erfgoed herkend en erkend te worden. De problemen rondom een goede erfgoedzorg zijn inmiddels bijna onoverkomelijk geworden. Is een lezing over mijn boekwerkje Schoonheid in een grauwsluier dat bij SDU verschenen is.
  • Zilveren echo's. Een lezing over traditionele zilveren sieraden uit het Midden Oosten en Noord Afrika, met daarin de verbanden met de oudheid, de sociale en economische betekenis van sieraden en natuurlijk de magische betekenissen als amulet. Is een lezing over mijn boek Desert Silver. Bij deze lezing worden ook sieraden in het echt getoond
  • Tussen mode en magie. Een lezing over de magische betekenis van sieraden als amulet en talisman, met aandacht voor de betekenis van kleuren, vormen en materialen, en daarnaast voor schrift- en getalmagie. Ook hier worden sieraden in het echt getoond.
  • Het Roversconcilie en Bruine bonen: Koptisch Egypte. Een lezing over het vroege christendom in Egypte en de overblijfselen van faraonische elementen in de taal en gebruiken van de Kopten.
  • Oman: land van wierook. Lezing over Oman, aansluitend op de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. Belicht worden verschillende aspecten van de Omani geschiedenis en cultuur. Lezing gebaseerd op mijn boek Op bezoek in...Oman bij het KIT
  • Giza: een opgravingsgeschiedenis. Een lezing over de onderzoeksgeschiedenis van het Gizaplateau, met aandacht voor de belangrijkste onderzoekers en hun ontdekkingen, maar ook voor de tijdsgeest, gehanteerde onderzoeksmethoden, -richtingen en niet vergeten: interpretaties
  • De Deuren van de Hemel: een raadselachtig onderdeel van de begrafenisriten in het Oude Rijk. Een van de meest obscure onderdelen van de begrafenisrituelen in het Oude Rijk is het ritueel dat werd uitgevoerd in de zogeheten iboe-tent. De tent zelf is in een zeer beperkt aantal gevallen afgebeeld, en naar de precieze aard van het ritueel of  rituelen die erin plaatsvonden kunnen we slechts gissen. In deze lezing passeert het beschikbare materiaal nogmaals de revue. Naast het presenteren van het materiaal is het van belang goed voor ogen te houden welke conclusies we daaraan verbinden. Nog te vaak worden er met ogenschijnlijk gemak verbanden gelegd tussen voorwerpen en teksten waar honderden jaren tijdsverschil en vele kilometers geografisch verschil tussen zitten. De zoektocht naar het doel van de iboe-tent is een goed voorbeeld van schaarse gegevens, die als vanzelf een zee van ruimte voor interpretatie overlaten.

Overige

Sigrid van Roode's eigen website is gewijd aan Bedoeïnenzilver.

Ik heb nog nooit een reis gemaakt waarop ik zo vaak hoorde "dat weten we niet". Daarna kregen we dan een uitleg over wat we konden weten en wat we niet konden weten. Ik heb nog nooit een reis gemaakt waarop ik zoveel heb geleerd.

Marjan Janssen