De "gemma augustea" (Kunsthistorisch Museum, Wenen)

Jona Lendering

Jona Lendering studeerde geschiedenis in Leiden en oudheidkunde aan de Amsterdamse Vrije Universiteit, waar hij sinds 1995 als docent werkte voor de Letterenfaculteit en het HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen). Hij nam deel aan verschillende opgravingen, is de auteur van een dozijn boeken en was in 2004 medeoprichter van Livius.

Cursussen

Voor Livius verzorgt Jona Lendering momenteel:

In het verleden verzorgde Jona Lendering: Het ontstaan van het christendom en rabbijns jodendom; Geschiedenis van het Midden-Oosten; Het Byzantijnse Rijk; Geschiedenis van Iran; Het ontstaan van Nederland; Geschiedenis van Israël; Het epos van Gilgamesj; De Bronstijd; De IJzertijd; Het Nibelungenlied; De Barok; Complottheorieën en pseudowetenschap; De Romeinen in de Lage Landen; Studiedag Rome, de Eeuwige Stad; Het jaar 69; Alexander de Grote; Van Paulus tot Bonifatius; Hoe lees ik een bron?; Constantijn de Grote; Julius Caesar; De Atheense democratie; De graal; Herodotos van Halikarnassos; Geschiedschrijvers uit de Griekse tijd; Geschiedschrijvers uit de Romeinse tijd; De Griekse en Romeinse religies; Oud-oosterse religies; Romeins en Arabisch Spanje; Suetonius; Atheense tragedies; Vergeten erfenis; Turkije in de Oudheid; Ken uw klassieken! De literatuur van Griekenland en Rome; Lezingenmiddag Italië; Het vroegste Rome; Studiedag De Romeinen in de Lage Landen; Drie keizers; Oude geschiedenis: Griekenland; De Zijderoute; Oude talen, vergeten volken; De eerste archeologen; Lezingenmiddag: Waarom zijn joden en christenen gescheiden wegen gegaan?; Lezingenmiddag: Alexander in Centraal-Azië; Lezing Israël verdeeld; De Oudheid in één maand; Lezingenmiddag: De zesde eeuw v.Chr.; Mesopotamië; Het ontstaan van West-Europa; Lezingendag "Van Babylon tot Bagdad"; Tacitus in vertaling; De pausen; Waar komen de Europese volken vandaan?; Lezingenmiddag "Antiek Noord-Afrika"; Lezingenmiddag "Cyprus"; Een nieuwe Oudheid; Lezingendag Constantijn de Grote; Lezingenmiddag "De Franken"; Het ontstaan van het jodendom en de Bijbel; De geschiedenis van de oudheidkunde; Lezingenmiddag "Perzië, propaganda en politiek"; Lezingendag Alexandrië; Lezingenmiddag Antieke Landverhuizers.

Reizen

Voor Livius verzorgt Jona Lendering momenteel:

In het verleden verzorgde Jona Lendering: Iran; Jordanië; De Romeinen aan de Donau; De Romeinen aan de Moezel; De slag in het Teutoburgerwoud; Griekenland; West-Iran; Israël; Libië; Rome; Sicilië; Noordwest-Turkije; Het klassieke Turkije; Het oosten van Turkije; Centraal Turkije; Zuidwest-Turkije; Bulgarije; De Romeinen aan de Rijn; Iran 2015; Griekenland 2015; De Zijderoute 2015; De Zijderoute 2016; Caesar in Gallië; Westelijk Iran (2017); Dalmatië; Cyprus 2018; De Via Egnatia; Armenië; Armenië Mei 2019; Cyprus September 2019; Libanon April 2019; Libanon September 2019; Tunesie Maart 2020.

Journalistiek

Lendering publiceerde zijn artikelen hier, beheert een oudheidkundige website, blogt over de Oudheid en schrijf in onder andere het NRC Handelsblad. Hij werkt momenteel aan een boek over Xerxes in Griekenland.

Lezingen

  • Opkomst en ondergang van de Nederlandse overlegcultuur. Het verhaal van de strijd tegen het water, het ontstaan van de waterschappen, gildendemocratie, de Opstand, de regenten en de Verzuiling: kortom, hoe Nederlanders Nederlanders zijn geworden. Plus: is er in een verenigend Europa toekomst voor de overlegcultuur?
  • Oosterse bijdragen aan de westerse cultuur. In deze lezing komen niet alleen de voor-Griekse en islamitische bijdragen aan de westerse beschaving aan de orde, maar ook de vraag hoe het is gekomen dat wij zo eenzijdig de nadruk op Griekenland en Rome leggen, en hoe je het relatieve belang van een verleden samenleving voor de onze moet meten.
  • Alexander de Grote. De Macedonische veroveraar van het Perzische Rijk is lange tijd óf bekeken vanuit een veel te positief óf een veel te negatief perspectief. De ontsluiting van oosterse archieven heeft ons geholpen het Perzische Rijk beter te begrijpen, zodat we ook Alexanders keuzemogelijkheden beter appreciëren. De tegenstelling tussen de twee Alexanderbeelden blijkt een valse.
  • Sint Nicolaas. In het eerste uur proberen we te achterhalen wie Nikolaas van Myra was, in het tweede volgen we de traditionele verering, door de Middeleeuwen, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en tot slot de Verenigde Staten.
  • Het schisma tussen joden en christenen. Een simpele vraag: waarom geloven joden en christenen niet hetzelfde, als ze dezelfde achtergrond hebben. Het antwoord blijkt complexer dan je zou denken.
  • Dagelijks leven in het oude Rome. In het eerste uur gaan we in op de vraag hoeveel mensen er leefden in het oude Rome, in het tweede uur kijken we wat zo'n getal eigenlijk wil zeggen. Zoveel mensen bij elkaar, wat doet dat met ze?
  • Von Stauffenberg. Hij is een van de bekendste figuren uit de Tweede Wereldoorlog en werd het voorwerp van een zekere heldenverering in de Bondsrepubliek: niet álle Duitsers waren fout geweest. Het ligt, zoals altijd, genuanceerder.

Overige

Lendering won in 2010 de Oikos Publieksprijs en in 2011 de NKV-prijs voor De rand van het Rijk, dat hij publiceerde met Arjen Bosman. Inmiddels is daarvan een Engelse vertaling verschenen. 

Volg Jona Lendering op Twitter.

Ik heb nog nooit een reis gemaakt waarop ik zo vaak hoorde "dat weten we niet". Daarna kregen we dan een uitleg over wat we konden weten en wat we niet konden weten. Ik heb nog nooit een reis gemaakt waarop ik zoveel heb geleerd.

Marjan Janssen