Monumentje voor de Libische gesneuvelden in El-Alamein

Arjen Bosman

Na een assistentschap bij de Universiteit van Amsterdam, was Arjen Bosman voor de Gemeente Velsen museumconservator, en later plaatsvervangend provinciaal archeoloog in Overijssel en Gelderland bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Hij was ook manager archeologie en specialist Romeinse tijd in enkele grote projecten in Limburg. Hij heeft lange tijd provinciaal Romeinse archeologie aan de Universiteit Gent gedoceerd en als senior adviseur gewerkt bij The Missing Link in Woerden. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen bedrijf Military Legacy waarin hij archeologie en krijgsgeschiedenis combineert.

Cursussen

In het verleden verzorgde Arjen Bosman: De Koude Oorlog; Het ontstaan van Nederland; De Eerste Wereldoorlog; De Bronstijd; De IJzertijd; De Tweede Wereldoorlog; Romeinse bouwkunst; Museumcursus Romeinen in Nederland; Nederland in de Prehistorie; De Politionele Acties; Vredesoperaties; De eerste archeologen.

Reizen

Arjen Bosman zal in 2014 een reis leiden langs de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog.

Journalistiek

De publicatielijst van Arjen Bosman is hier te vinden. Hij is bereikbaar op 06-5065.3432.

Lezingen

  • Romeinse ringstenen
  • Romeinse spellen
  • Romeins aardewerk, economie en handel uitgelegd aan de hand van scherven.
  • De Romeinen in Velsen
  • Vestingbouw in Nederland
  • Levende geschiedenis en de herdenking van mei 1940
  • Tweede Wereldoorlog-archeologie
  • Het Nederlandse leger in de periode 1939-1940
  • Generaal Reynders versus generaal Winkelman, controverse in de legerleiding in 1940

Overige

Arjen Bosman won in 2010 de Geschiedenis Online aanmoedingsprijs voor www.leger1939-1940.nl en in 2011 de NKV-prijs voor De rand van het Rijk, dat hij publiceerde met Jona Lendering. Inmiddels is daarvan een Engelse vertaling verschenen.

In het voorjaar van 2011 ben ik mee geweest naar Iran. Ik was diep onder de indruk van de geschiedenis van dit prachtige land, iedere keer beeldend en boeiend verteld door Jona Lendering. Maar ook het hedendaagse Iran werd goed getoond door de lokale reisleider. Het was een geweldige, goed verzorgde reis die ik zo weer over zou doen! Op mijn verlanglijst staan nu Libanon en Libië...

Maria Kouijzer