Gezicht op de Nijl in Cairo

Medewerkers

Livius is in het najaar van 2004 opgezet door enkele bevriende oudheidkundigen, die weliswaar hun sporen op hun vakterrein hadden verdiend, maar meenden dat het populariseren inhoudelijk beter kon. Ze willen niet alleen uitleggen wat we over de antieke Mediterrane samenlevingen weten, maar ook waarom we het weten. Het team bestaat momenteel uit:

 • Arjen Bosman

  Na een assistentschap bij de Universiteit van Amsterdam, was Arjen Bosman voor de Gemeente Velsen museumconservator, en later plaatsvervangend provinciaal archeoloog in Overijssel en Gelderland bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Hij was ook manager archeologie en specialist Ro…

  Lees verder over Arjen Bosman

 • Thijs Gerbrandy

  Thijs Gerbrandy is kunsthistoricus, en specialiseerde zich aan de School for Oriental and African Studies (SOAS) in Londen in de cultuur van het Midden-Oosten. Hij is werkzaam voor het Tropenmuseum, doceert aan de Universiteit van Amsterdam en is museumdocent in het Rijksmuseum.

  Lees verder over Thijs Gerbrandy

 • Dirk Kerkhoven

  Dirk Kerkhoven studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen en daarna Geschiedenis in Amsterdam. Vanaf 1975 tot 2008 was hij verbonden aan het Pascal College te Zaandam als docent Maatschappijleer en Geschiedenis. Tussen 1990 en 1997 doceerde hij tevens Politicologie, Bestuurskunde en Geschiedenis a…

  Lees verder over Dirk Kerkhoven

 • Richard Kroes

  Richard Kroes is archeoloog en werkt, na te hebben gegraven in onder meer Duitsland en Italië en na ontwerpen te hebben geleverd voor Archeon, momenteel als adviseur bij RAAP. Hij heeft zich ook verdiept in de islam, het Farsi en het bijbels Hebreeuws. Een uitgebreidere biografie is hier.

  Lees verder over Richard Kroes

 • Jona Lendering

  Jona Lendering studeerde geschiedenis in Leiden en oudheidkunde aan de Amsterdamse Vrije Universiteit, waar hij sinds 1995 als docent werkte voor de Letterenfaculteit en het HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen). Hij nam deel aan verschillende opgravingen, is de auteur van een dozijn boeken en was in…

  Lees verder over Jona Lendering

 • Sigrid van Roode

  Sigrid van Roode studeerde egyptologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, werkte als trenchsupervisor en materiaalspecialist op diverse opgravingen in Egypte en is momenteel werkzaam bij de provinciale archeologische dienst van de provincie Gelderland. Daarnaast bestudeert ze al meer dan tien jaar de…

  Lees verder over Sigrid van Roode

 • Edwin de Vries

  Edwin de Vries studeerde Archeologie aan de Vrije Universiteit en Klassieken aan de University of British Columbia. Hij combineert een brede historische interesse met een voorliefde voor veldarcheologie en materiaalstudies in binnen en buitenland (o.a. Italië, Griekenland en het Nabije Oosten). In…

  Lees verder over Edwin de Vries

 • Frans Wendel

  Frans Wendel doet onder andere de administratie van Livius en heeft over veel reizen een dagboek geschreven.

  Lees verder over Frans Wendel

Wat ik leuk vind aan de boeken, de blogs en de cursussen is dat ik steeds iets aangewezen krijg dat ik zelf nooit zou hebben gezien, maar bijna altijd de moeite waard vond.

Nico de Ridder