Bcharré

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Vergeten erfenis

Waar komt onze westerse cultuur vandaan? Het gebruikelijke antwoord, dat bijna was opgenomen in de preambule van de Europese grondwet, is dat ze is ontstaan in Griekenland en doorgegeven aan Rome; in de middeleeuwen zou daar het christelijke erfgoed bij zijn gekomen; en in de Renaissance en Verlichting zou daaruit de huidige Europese cultuur zijn ontstaan.

Maar is het wel zo? In deze cursus wordt gekeken naar het Arabische en Babylonische erfgoed, dat ook erg belangrijk is. Zo kunnen onze universiteiten zijn ontstaan uit de islamitische madrassa's en is onze wetenschap ondenkbaar zonder de Arabische experimentele wetenschap. Ook zaken die we nu niet associëren met de islam, zoals de scheiding van kerk en staat, blijken toch niet zomaar als Europese uitvindingen gepresenteerd te kunnen worden.

Het feitelijke probleem is: hoe vergelijk je het belang van ontleningen? In laatste instantie is dit een sociologische vraag. Een antwoord dient zich zo 1-2-3 niet aan, maar in deze collegereeks kunnen we in elk geval zien op welke wijze we moeten zoeken naar een antwoord.

Verplichte literatuur:

  • Jona Lendering, Vergeten erfenis. Oosterse wortels van de westerse cultuur (2009); €19.95

De cursussen zijn boeiend en van hoog niveau. De informatie wordt op begrijpelijke en aanschouwelijke manier overgebracht door enthousiaste docenten, die het het gewoonweg leuk vinden om mensen met hun enorme kennis wijzer te maken. En dat stralen ze dan ook volop uit. Humor ontbreekt zeker niet tijdens de gezellige en informele cursusavonden. De klassieke Oudheid blijkt allesbehalve droge kost!

Karin van Zonneveld