Forum Romanum

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Tacitus in vertaling

De Romeinse auteur Tacitus (ca. 55 - ca. 120) is een van de boeiendste auteurs uit de Oudheid. Hij behoorde tot de senatoriële elite, die in de Romeinse keizertijd aanzienlijk aan invloed had ingeboet, en de frustratie daarover is aan Tacitus' oevre af te lezen. Zijn eerste drie werkjes zetten de toon: een traktaat over de ondergang van de welsprekendheid, een biografie van een generaal die zijn oorlog niet kon afronden omdat hij door een wantrouwige keizer werd teruggeroepen en een etnografische beschrijving van de Germanen, waarin hij zijn tijdgenoten voorhoudt wat vrijheid is.

Daarna volgden twee grote geschiedwerken: de Historiën over het Vierkeizerjaar 69 en de Annalen over de keizers Tiberius, Caligula, Claudius en Nero. Waar het eerste een studie in anarchie is, biedt het tweede cynische psychologische schetsen. Dit is "grote mannen-geschiedenis" in de meest klassieke zin des woords: bepaald niet wetenschappelijk maar altijd boeiend.

In de eerste bijeenkomst zullen we het hebben over Tacitus' tijd en zijn carrière. Daarna nemen we een week pauze om te lezen, om vervolgens in drie bijeenkomsten in te gaan op enkele thema's. Het eerste daarvan is de werking van het Romeinse staatsapparaat, waarvoor Tacitus een belangrijke bron vormt. Daarna bezien we Tacitus' in onze ogen wat curieuze behandeling van vreemde landen en volken (met speciale aandacht voor de Bataafse Opstand). Tot slot gaan we in op de vraag waar het Tacitus steeds om draait: hoe gedraagt een man van eer, die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, zich in een tijd van tirannie? Anders gezegd: hoe kan een senator waardig leven als de keizer een despoot is?
 

In het voorjaar van 2011 ben ik mee geweest naar Iran. Ik was diep onder de indruk van de geschiedenis van dit prachtige land, iedere keer beeldend en boeiend verteld door Jona Lendering. Maar ook het hedendaagse Iran werd goed getoond door de lokale reisleider. Het was een geweldige, goed verzorgde reis die ik zo weer over zou doen! Op mijn verlanglijst staan nu Libanon en Libië...

Maria Kouijzer