De Moezel bij Mehring

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Lezingenmiddag "De Franken"

Ook dit jaar bieden de Vrienden van Livius u een nieuwjaarsborrel aan, met twee lezingen, gewijd aan de Franken: een Germaanse stam die in de Late Oudheid leefde in de Lage Landen en noordelijk Duitsland. In de vierde eeuw trokken ze het Romeinse Rijk binnen, in de vijfde eeuw breidden ze hun invloed uit en in de zesde eeuw verenigden ze het gebied dat sindsdien Frankrijk heet.

De auteurs van onze bronnen worden niet moe hun barbaarse karakter te beschrijven, maar de archeologie toont ook andere kanten. Jona Lendering schetst hoe langzaam maar zeker een nieuw beeld ontstaat.

De lezingen en cursussen van Livius-onderwijs bieden mij de mogelijkheid uitgebreid kennis te nemen van onderwerpen die mij wel bekend zijn, maar waarin ik mij niet in eerste instantie op eigen initiatief heb verdiept.  Het volgen ervan zet nu aan tot verdere studie. Ook de studiereizen van Livius-onderwijs dienen dat doel.

Kees Tol