De Moezel bij Mehring

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Lezingenmiddag "De Franken"

Ook dit jaar bieden de Vrienden van Livius u een nieuwjaarsborrel aan, met twee lezingen, gewijd aan de Franken: een Germaanse stam die in de Late Oudheid leefde in de Lage Landen en noordelijk Duitsland. In de vierde eeuw trokken ze het Romeinse Rijk binnen, in de vijfde eeuw breidden ze hun invloed uit en in de zesde eeuw verenigden ze het gebied dat sindsdien Frankrijk heet.

De auteurs van onze bronnen worden niet moe hun barbaarse karakter te beschrijven, maar de archeologie toont ook andere kanten. Jona Lendering schetst hoe langzaam maar zeker een nieuw beeld ontstaat.

Ik heb nog nooit een reis gemaakt waarop ik zo vaak hoorde "dat weten we niet". Daarna kregen we dan een uitleg over wat we konden weten en wat we niet konden weten. Ik heb nog nooit een reis gemaakt waarop ik zoveel heb geleerd.

Marjan Janssen