De Moezel bij Mehring

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Lezingenmiddag "De Franken"

Ook dit jaar bieden de Vrienden van Livius u een nieuwjaarsborrel aan, met twee lezingen, gewijd aan de Franken: een Germaanse stam die in de Late Oudheid leefde in de Lage Landen en noordelijk Duitsland. In de vierde eeuw trokken ze het Romeinse Rijk binnen, in de vijfde eeuw breidden ze hun invloed uit en in de zesde eeuw verenigden ze het gebied dat sindsdien Frankrijk heet.

De auteurs van onze bronnen worden niet moe hun barbaarse karakter te beschrijven, maar de archeologie toont ook andere kanten. Jona Lendering schetst hoe langzaam maar zeker een nieuw beeld ontstaat.

De cursussen zijn boeiend en van hoog niveau. De informatie wordt op begrijpelijke en aanschouwelijke manier overgebracht door enthousiaste docenten, die het het gewoonweg leuk vinden om mensen met hun enorme kennis wijzer te maken. En dat stralen ze dan ook volop uit. Humor ontbreekt zeker niet tijdens de gezellige en informele cursusavonden. De klassieke Oudheid blijkt allesbehalve droge kost!

Karin van Zonneveld