Mozaiek uit Pella

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Kunstgeschiedenis: Griekenland

De kunst van het oude Griekenland werd al door de Romeinen bewonderd en gold vanaf de Renaissance als voorbeeld voor contemporaine kunstenaars. Met name de vijfde en vierde eeuw v. Chr. werden (en worden vaak nog steeds) gezien als de hoogtijdagen van de Griekse cultuur in brede zin en werd daarom ook aangeduid als de "Klassieke" periode.

Maar met de nadruk op deze periode worden onwillekeurig twee verkeerde indrukken gewekt. De eerste is dat de kunst uit de periodes voor en na de Klassieke periode minder mooi of belangrijk zou zijn geweest. Niets is echter minder waar, en het is belangrijk om het eigen karakter van de kunst uit deze tijdvakken te waarderen. Daarnaast suggereert de benaming dat het een periode is die qua kunst redelijk homogeen was, maar ook dat is niet waar.

In deze cursus wordt u in vier sessies door de kunstgeschiedenis van het Oude Griekenland geleid, vanaf de Myceense periode (ca. 1550 tot 1100 v. Chr.) tot en met de Slag bij Actium (31 v. Chr.), traditioneel het einde van de Hellenistische periode die begon met de dood van Alexander de Grote in 323 v. Chr. Naast de vier hoorcolleges wordt er ook een excursie georganiseerd naar het Allard Pierson Museum, het oudheidkundig museum van de Universiteit van Amsterdam.

1Mycene & IJzertijd
2Ori├źntaliserend/Archa├»sch
3Klassiek (streng, hoog-klassiek, 4de eeuw)
4Hellenistisch

Literatuur

  • Bij deze reeks wordt een syllabus van ca. 60 bladzijden beschikbaar gesteld.

De cursussen zijn boeiend en van hoog niveau. De informatie wordt op begrijpelijke en aanschouwelijke manier overgebracht door enthousiaste docenten, die het het gewoonweg leuk vinden om mensen met hun enorme kennis wijzer te maken. En dat stralen ze dan ook volop uit. Humor ontbreekt zeker niet tijdens de gezellige en informele cursusavonden. De klassieke Oudheid blijkt allesbehalve droge kost!

Karin van Zonneveld