Het begin van Caesars "Gallische Oorlog"

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Ken uw klassieken! De literatuur van Griekenland en Rome

De literatuur van het oude Griekenland en Rome geldt als het model waarop onze Europese literatuur is geënt. Die claim is overdreven. Niets in de antieke letteren wijst vooruit naar dé sleuteltekst van de westerse literatuur, de Quichot, en het is aannemelijk dat Shakespeare in de Oudheid zou zijn beschouwd als een prutser, die afbreuk deed aan zijn tragedies door er stukken komedie in te stoppen. Tegelijk valt niet te ontkennen dat latere auteurs hun teksten hebben gevormd naar antieke modellen. Zonder Homeros geen Stenen bruidsbed, zonder Cicero geen "I have a dream", zonder Vergilius geen Goddelijke komedie.

In deze cursus lezen we, in vertaling, enkele originelen. We kijken naar eerdere invloeden, analyseren de keuzes die de auteurs maakten, verkennen de genres die zo zijn ontstaan en blikken vooruit naar de wijze waarop latere generaties hebben geprobeerd de antieke modellen te volgen, te imiteren of te parodiëren. Naast de klassieke auteurs maken dus ook P.C. Hooft, Harry Mulisch en Levi Weemoedt hun opwachting.

1Wat zijn klassieken?
Homeros' Ilias
2Aischylos, De Perzen
Thoukydides, De Peloponnesische Oorlog
3Plato, Diverse fragmenten
Cicero, Voor Caelius
4Vergilius, Aeneïs
Livius, Geschiedenis sinds de stichting van de stad Rome

In het voorjaar van 2011 ben ik mee geweest naar Iran. Ik was diep onder de indruk van de geschiedenis van dit prachtige land, iedere keer beeldend en boeiend verteld door Jona Lendering. Maar ook het hedendaagse Iran werd goed getoond door de lokale reisleider. Het was een geweldige, goed verzorgde reis die ik zo weer over zou doen! Op mijn verlanglijst staan nu Libanon en Libië...

Maria Kouijzer