Chorakerk, Istanbul

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Het Byzantijnse Rijk

Bij weinig wereldrijken is de spanning tussen de feiten en de beeldvorming zo groot als bij het Byzantijnse Rijk. Het heeft immers vooral een reputatie van weelderigheid, van luxe, van mystiek en van decadentie. We associëren het met doortrapte keizerinnen en genadeloze generaals, met religieuze twisten en met de verfijndste kunsten. Alleen dat laatste is correct.

Het verhaal van Byzantium is namelijk óók dat van een keizerrijk waarin de handel en nijverheid bloeiden, waar de belastingdienst zijn werk kon doen, dat geduchte legers op de been kon brengen en waar de diplomatieke dienst naar behoren functioneerde. Eeuwenlang slaagde het Byzantijnse Rijk, dat aan alle kanten door vijanden was omringd, erin de situatie meester te blijven. Het maakte zeker uit of de keizer of keizerin capabel was, maar in laatste instantie wordt de lange levensduur van deze staat vooral verklaard doordat het buitengewoon goed was georganiseerd.

Van Constantijn I tot Justinianus: de geschiedenis van Byzantium
De eerste bijeenkomst is gewijd aan het ontstaan van Constantinopel, aan de regering van Justinianus, aan het Byzantijnse leger en het functioneren van de Byzantijnse diplomatieke dienst.
Lendering
Van Justinianus tot Constantijn XI: de geschiedenis van Byzantium
De tweede bijeenkomst zal gaan over de verdere geschiedenis van het Byzantijnse Rijk: keizers en keizerinnen, de strijd tegen de islam, religieuze twisten, de komst van de Turken, de Kruistochten, en het onverdraaglijk tragische einde.
Lendering
Byzantijns en byzantinisme: de schone kunsten
In de derde bijeenkomst staan de schone kunsten centraal: de architectuur, de fresco's en de mozaïeken, de ivoorsnijkunst, de miniatuurschilderkunst, en uiteindelijk de invloed op de Italiaanse Renaissance. De literatuur wordt niet vergeten.
Lendering
De orthodoxe kerken
De laatste bijeenkomst is gewijd aan het voortleven van het middeleeuwse imperium in het Griekse nationalisme en de Griekse en Russisch-Orthodoxe kerken - wat overigens niet wil zeggen dat de gelovigen mentaal nog in de Middeleeuwen zouden leven.
Verheijen

Literatuur

"Niet alleen uitleggen wát we weten, maar ook waaróm we het weten": aan ambitie en lef geen gebrek. En de cursussen maken het nog waar ook.

Karel Simons