Krijgsgevangenen (Karnak)

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Groot aan toverkracht: Egyptische magie

In drie colleges neemt Sigrid van Roode u mee naar de bijzondere wereld van liefdesspreuken, godenorakels, dromen, bezweringen en betoveringen uit ruim vijfduizend jaar Egyptische geschiedenis. Uiteraard passeren ook echte Egyptische vloeken de revue!

College 1: Magie en magiërs
Welke rol speelde magie in het oude Egypte? U maakt kennis met een aantal bekende magiërs en hoort de verhalen over hun bijzondere daden, en met een sympathieke maar hyperbijgelovige schrijver. Ook kijken we naar de bronnen die ons ter beschikking staan.
College 2: Magie in actie
Deze middag onderzoeken we de verschillende vormen en toepassingen van magie in Egypte, zoals getalmagie, woordmagie, magie in afbeeldingen, spreuken en bezweringen rond liefde, ziekte en gevaarlijke beesten, droomboeken en droomuitleg, magie rond overledenen waarbij met de doden gesproken wordt, maar ook magie rond mummificatie en het graf, volksmagie, en invloeden van andere culturen. Ook bekijken we hoe Egyptische vervloekingen in elkaar steken, het gebruik van amuletten, en horen we waarvoor orakels zoal gebruikt konden worden.
College 3: Voortlevende magie
Wat is er heden ten dage nog over van de oud-Egyptische magie? Een uitstapje via het Romeinse Rijk en de Bijbel naar de vrijmetselaars en niet te vergeten het huidige volksgeloof in Egypte, waar soms nog opmerkelijke gebruiken te vinden zijn. Zin en onzin van de hardnekkige geruchten over de Vloek van de Farao ontbreken natuurlijk niet.

De cursussen kwamen tegemoet aan langgekoesterde interesses. Op heldere wijze werden diverse onderwerpen tot leven gebracht door professionele docenten, die gebruik maakten van mooie beelden. De reizen die later volgden, gingen verder de diepte in dan ik gewend was. Zo heb ik in 2012 een reis langs de Donau gemaakt waarbij de nalatenschap van Romeinen, Germanen en Kelten centraal stond. Van musea tot ruïnes: een echte eye-opener.

Lauren van Zoonen, oud-studente Oudheidkunde