De Leidse Amonpapyrus

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Egyptische literatuur

Uit het oude Egypte is een overdonderende veelheid aan teksten bekend. Daaronder bevinden zich niet alleen godsdienstige teksten, maar ook gedichten, verhalen, verslagen van rechtszaken en alledaagse kattebelletjes. Aan de hand van vertaalde teksten maken we kennis met verschillende aspecten van de faraonische cultuur. Hierbij worden niet alleen de Egyptische teksten gelezen en besproken, maar ook in regionale context geplaatst. Natuurlijk besteden we aandacht aan de veelbesproken parallellen tussen sommige Egyptische teksten met de Bijbel, maar ook andere teksten uit de regio zullen worden gebruikt. Belangrijk is om te bedenken dat alle teksten zullen worden bestudeerd vanuit een cultureel-historisch perspectief en niet vanuit een louter godsdienstige inslag.

Allereerst bekijken we de achtergronden bij schrift, schrijvers en literatuur in het Oude Egypte. Bestaat er wel zoiets als ‘literatuur’? Daarna behandelen we steeds een ander genre teksten. U maakt kennis met oeroude goden, verliefde schrijvers, boze buren, benadeelde weduwnaars, samenzwerende haremdames, godsdiensthervormende farao’s en kundige chirurgen.

In ieder college wordt ook aandacht besteed aan de achtergrond van de tekst. Waar kennen we de tekst van, komt deze van een tempelmuur of een potscherf? Hoe past het onderwerp in de Egyptische maatschappij? Wat moeten we nog meer weten om een tekst in context te plaatsen? Uit de eerste hand krijgen we zo een levendig beeld van de oud-Egyptische maatschappij.

Kennis van hiërogliefen is niet vereist, aangezien de teksten in vertaling worden gelezen.

Inleiding
Schrijven en literatuur in het Oude Egypte
In den beginne... 
Scheppingsverhalen 
‘De Eter van Goden’
Piramideteksten, de oudste rituele teksten
‘Luister, mijn zoon’ 
Wijsheidsleren en vermaningen
‘De farao raast als een panter’
Oorlogsverslaglegging
‘Oh, mijn hart’
(Liefdes)gedichten
‘Wat maak je me nou?’
Correspondentie met de doden
De Plaats der Waarheid
Dagelijks leven in Deir el-Medina
‘Er is geen ander die U kent’
Monotheïsme, henotheïsme en polytheïsme
‘Er was eens...’
Volksverhalen
‘Dit is een ziekte die ik kan genezen’
Medische teksten
‘Isis en de geheime naam van Re’
Magie en volksgeloof

Ik heb gymnasium gedaan en ik meende dat ik het allemaal wel wist, maar gek genoeg ontdekte ik pas jaren later, tijdens een Liviuscursus, hoe vooringenomen mijn middelbare school-kennis was. De reizen die daarop volgden, waren een echte eye opener.

Diederik de Graaf