Verklaring van de Rechten van de Mens

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Durf te denken! De Verlichting

De Duitse filosoof Immanuel Kant schreef in 1784: 

Verlichting betekent de bevrijding van de mens uit zijn schuldige onmondigheid. Onmondigheid is het onvermogen om je te bedienen van je eigen verstand zonder de leiding van anderen. Die onmondigheid is iemand te verwijten als zij niet voortkomt uit het gebrek aan hersens, maar uit gemakzucht en gebrek aan moed. Durf te denken! Heb de moed je op eigen kracht van je verstandelijke vermogens te bedienen! Dat is de leus der Verlichting.

De tijd van de Verlichting wordt algemeen beschouwd als een breuk in de ontwikkeling van het menselijk denken. Men ging kritische vragen stellen, nam geen genoegen meer met de uitleg van de kerk en stelde de traditionele standensamenleving ter discussie. In deze collegeserie wordt onderzocht waar deze ideeën vandaan kwamen. Meestal wordt de achttiende eeuw als de eeuw der verlichting beschouwd, maar modern onderzoek toont aan dat denkers als Spinoza al in de zeventiende eeuw een belangrijke bijdrage hebben geleverd met hun omstreden maatschappijkritische geschriften.

Tijdens deze cursus zullen diverse verlichtingsfilosofen en hun ideeën de revue passeren, zoals Locke, Descartes, Spinoza, Bayle, Voltaire, Rousseau, Kant en vele andere bekende en minder bekende auteurs. Er wordt gekeken naar de inhoud van hun ideeën, maar vooral ook naar de manier waarop deze ideeën in hun tijd en daarna ontvangen zijn en de invloed die zij op de ontwikkeling van het denken over de samenleving hebben gehad.

   Literatuur

   • Teksten die op college beschikbaar worden gesteld (€15,00).

   Blijf bevlogen en enthousiast jullie kennis overdragen, want dat is een genoegen om mee te maken tijdens de Livius-reizen en -cursussen: waarbij de humor zeker niet vergeten wordt!!

   Jeanna Iliohan