Christus, Otto I en hovelingen

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

De Vroege Middeleeuwen

Deze cursus gaat over West-Europa na de ondergang van het Romeinse Rijk. Deze was gepaard gegaan met schokgolven van geweld en vernietiging, met economische en bestuurlijke neergang, met grote vluchtelingenstromen, en uiteindelijk met de ineenstorting van de economische, sociale en politieke structuren. De overlevenden trokken zich terug in kleine, geïsoleerde samenlevingen en probeerden zich zo goed en kwaad als dat ging te handhaven tegenover een als vijandig ervaren buitenwereld. Anderen streken neer in vrijgekomen gebieden en probeerden daar een bestaan op te bouwen, waarbij ze zich vermengden met de lokale bevolking.

Er ontstond echter ook een nieuwe machtsstructuur, waarbij de invallers niet zelden de nieuwe machthebbers waren, die opvallend vaak de oude, beproefde bestuurselementen overnamen, aanpasten aan hun eigen behoeften en zich, al met al, presenteerden als voortzetters van de Romeinse traditie. Het bekendste voorbeeld is de keizerkroning van Karel de Grote in de kerstnacht van 800.

Tijdens zijn regering zien we een nieuwe samenleving, waarin enerzijds nog altijd oude elementen zichtbaar zijn, maar anderzijds ook zo veel nieuwe elementen dat we met recht van een nieuw soort samenleving mogen spreken, die we wel eens "feodaal" noemen. Europa was geboren, een Europa waarin het christendom een leidende rol had, een Europa dat - vergeleken met het Romeinse Rijk - ontegenzeggenlijk primitiever was, een Europa dat een nieuwe schrijfcultuur begon te ontwikkelen en een Europa dat zich afzette tegen de imponerende wereld van de islam. De Kruistochten waren het bijna onvermijdelijke gevolg.

Ik heb gymnasium gedaan en ik meende dat ik het allemaal wel wist, maar gek genoeg ontdekte ik pas jaren later, tijdens een Liviuscursus, hoe vooringenomen mijn middelbare school-kennis was. De reizen die daarop volgden, waren een echte eye opener.

Diederik de Graaf