Kasteel Peyrepertuse

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

De Late Middeleeuwen

Het jaar 1000 zou, volgens een auteur uit die tijd, een ommekeer in de geschiedenis zijn geweest: omdat het voorspelde Laatste Oordeel niet was doorgegaan, "vernieuwde de hele aarde zich en hulde zich in een nieuw kleed van kerken". Wat moderner geformuleerd: na 1000 begon een periode van expansie.

De bevolking begon te groeien en had meer land nodig, zodat een koloniseringsgolf begon: deels naar het oosten over de Elbe en de Oder, deels intern in veengebieden als die tussen Holland en Utrecht, deels militair naar het islamitische Spanje en Palestina. In die laatste gebieden werd contact gemaakt met een andere cultuur, waardoor nieuwe technieken kwamen naar Europa, waar de handel opbloeide en de nijverheid profiteerde. De steden groeiden en vroegen om nieuwe vormen van bestuur, en langzaam maar zeker ontstonden grote koninkrijken als Frankrijk, Castiliƫ en Engeland, terwijl het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie versnipperde.

Het midden van de veertiende eeuw zag een immense crisis, toen de Zwarte Dood een derde van de Europese bevolking wegnam. Wonderlijk genoeg had deze catastrofe ook positieve economische effecten, want de graanprijzen daalden en er bleef meer kapitaal over om te profiteren van het aanbod van ambachtslieden en kooplieden. Voor de ambachtslieden begon de Renaissance in, terwijl de kooplieden, op zoek naar nieuwe markten, de basis legden voor het tijdperk van de Grote Ontdekkingen.

De cursussen die ik bij Livius volgde en de vele reizen die ik maakte hebben een grote meerwaarde aan mijn leven gegeven.

Ellen Wendel