Willy Brandt herdenkt de opstand van 17 juni 1953

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

De Koude Oorlog

De periode tussen 1945 en 1991 wordt aangeduid als De Koude Oorlog, een term die George Orwell had gebruikt voor zijn beschrijving van een nieuwe wereldorde. Door de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de tussenliggende crisis was de wereld inderdaad op de kop gegaan. Er waren machtsblokken ontstaan die als boekensteunen de wereld op de plaats en in de greep hielden. Vooral de angst voor het inzetten van nucleaire wapens was hierbij essentieel. 

Enkele malen is de dreiging van de Koude Oorlog omgeslagen in daadwerkelijke gevechten: Korea, Vietnam en Afghanistan. Dat waren de conflicten op grotere schaal, waarbij de kapitalistische en de communistische wereld elkaar te lijf gingen. Ook op kleinere schaal zijn er conflicten geweest, die een zeer verschillende oorzaak of context kunnen hebben gehad, zoals vrijheidsstrijd of strijd om religieuze redenen. Wat ze vaak gemeen hadden was dat de machtsblokken op de achtergrond meespeelden. Men had er baat bij de verdeling van de macht op zijn minst in stand te houden. Een voorbeeld daarvan is de strijd in het Midden-Oosten en in Afrika.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de historische ontwikkeling binnen deze periode, en specifiek aan de perioden van strijd. Ook wordt aandacht besteed aan de plaats van Nederland binnen het wereldspectrum.

Deze cursus is de vierde in een reeks, die begon met de twee wereldoorlogen en zal eindigen met de Nederlandse bijdragen aan de VN-vredesmissies. Elke cursus kan ook zelfstandig worden gevolgd.

Ik heb nog nooit een reis gemaakt waarop ik zo vaak hoorde "dat weten we niet". Daarna kregen we dan een uitleg over wat we konden weten en wat we niet konden weten. Ik heb nog nooit een reis gemaakt waarop ik zoveel heb geleerd.

Marjan Janssen