Motya

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

De IJzertijd

De IJzertijd, die in het Nabije Oosten rond 1200 begint en in het westen van Europa wat later, is een van de interessantste tijdvakken uit de geschiedenis van de mensheid. De periode ervoor, de Late Bronstijd, was in het oostelijk Middellandse Zee-gebied gekenmerkt geweest door een enorme culturele bloei, maar daaraan was een abrupt einde gekomen en de IJzertijd kan worden beschouwd als de periode waarin men trachtte de verliezen ongedaan te maken. Als bijeffect ontstonden in Griekenland de eerste stadstaten en werd het Nabije Oosten verenigd in het eerste antieke wereldrijk.

In deze cursus doorlopen we deze tijd van oost naar west. We beginnen in Egypte, waar Libiërs en later Nubiërs de macht overnamen. Vervolgens kijken we naar het Assyrische Rijk, dat de dominante speler was in het Nabije Oosten. Tussen deze twee antieke supermachten bevonden zich de twee kleine koninkrijkjes van Israël en Juda, waarover we vrij veel weten, dankzij de verhalen uit de Bijbel en een complexe archeologie. We bekijken ook de situatie in Griekenland, en gaan tot slot naar Centraal-Europa, waar de La Tène-cultuur (de "Kelten") de fascinerende finale vormt van deze cursus.

Terugblik op de Bronstijd; de Zeevolken; Egypte in de Late TijdVan Roode
Opkomst en ondergang van het Assyrische RijkLendering
Israël en Juda tussen Egypte en AssyriëLendering
De Griekse "dark ages" en archaïsche tijdBrouwers
De IJzertijd in Europa: de KeltenBosman

De cursussen zijn boeiend en van hoog niveau. De informatie wordt op begrijpelijke en aanschouwelijke manier overgebracht door enthousiaste docenten, die het het gewoonweg leuk vinden om mensen met hun enorme kennis wijzer te maken. En dat stralen ze dan ook volop uit. Humor ontbreekt zeker niet tijdens de gezellige en informele cursusavonden. De klassieke Oudheid blijkt allesbehalve droge kost!

Karin van Zonneveld