Rome, Piazza Navona

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

De Barok

"Barok" is de aanduiding voor een artistieke, filosofische en literaire traditie uit de zestiende en zeventiende eeuw, waarvan weleens is gezegd dat ze begint met de herontdekking van de Laocoöngroep in Rome: vanaf dat moment zochten artiesten niet langer naar de symmetrie die de Renaissance had gekenmerkt, maar doorbraken ze die. Het doel ervan was het oproepen van emoties om de toeschouwer meer bij het kunstwerk te betrekken. We zien dit niet alleen in de beeldende kunst maar ook in de literatuur, waarin de grens tussen feit en fictie soms vervaagt, bijvoorbeeld als Don Quichotte mensen tegenkomt die hem kennen omdat ze een boek over hem hebben gelezen.

In deze cursus worden verschillende aspecten van dit tijdperk behandeld. In de eerste plaats de voornaamste politieke veranderingen, zoals de godsdienstoorlogen en de contrareformatie. Vanzelfsprekend behandelen we de grote beeldende kunstenaars, en daarna verdiepen we ons in de literatuur, de muziek en tot slot de filosofie. Bij dat laatste onderwerp zal worden gekeken naar zowel de filosofie van de barok als het denken over dit tijdperk.

1"De ijzeren eeuw": politieke veranderingen (Lendering)
2De Wetenschappelijke Revolutie (Lendering)
3Shakespeare en Quevedo (Verheijen)
4De filosofie (Verheijen)
5Michelangelo, Raphael, Caravaggio, Bernini en Borromini (Lendering)

Blijf bevlogen en enthousiast jullie kennis overdragen, want dat is een genoegen om mee te maken tijdens de Livius-reizen en -cursussen: waarbij de humor zeker niet vergeten wordt!!

Jeanna Iliohan