Graf uit Viminacium (Servië)

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Constantijn de Grote

In het jaar 312 zegevierde de Romeinse keizer Constantijn de Grote in de veldslag bij de Milvische Brug over zijn rivaal Maxentius, nadat hij een visioen had gehad waarin de christelijke God hem de overwinning had beloofd. Vanaf dat moment was het Romeinse Rijk christelijk. Althans, dat is het gebruikelijke verhaal. Maar het wordt wat ongeloofwaardig als we bedenken dat Constantijn twee jaar eerder ook al een visioen zou hebben gehad, en dat in zijn propaganda heidense godheden een rol blijven spelen.

Wie Constantijn zelf was en wat hij geloofde, valt moeilijk te achterhalen. Dat het christendom sinds zijn tijd de wind in de zeilen had, valt echter niet te loochenen; dat daarmee de contouren van het middeleeuwse Europa zichtbaar werden, is evenmin  te loochenen. In deze collegereeks zal worden geprobeerd de relatie tussen christendom en heidendom in kaart te brengen en te kijken of en in hoeverre de bekering van Constantijn, zo die al een historisch feit is, een rol speelde.

  • Het ontstaan van het Christendom
  • Heidense verwachtingen
  • Vervolgingen; Constantijn
  • De gevolgen

Ik heb gymnasium gedaan en ik meende dat ik het allemaal wel wist, maar gek genoeg ontdekte ik pas jaren later, tijdens een Liviuscursus, hoe vooringenomen mijn middelbare school-kennis was. De reizen die daarop volgden, waren een echte eye opener.

Diederik de Graaf