Detail van Dode Zee-rol 4Q175

Online: Spijkers op laag water

Livius beheert een grote oudheidkundige website (Livius.org) en dat levert honderden mailtjes met vragen op. Inmiddels zijn het er meer dan 4000. De vragen komen bijna zonder uitzondering voort uit misverstanden, en in 2009 heb ik geïnventariseerd welke er nu werkelijk bestaan. Conclusie één: pseudowetenschap vormt geen enkel probleem, het echte probleem is dat academische oudheidkundigen verouderde informatie rondpompen.

De antwoorden op mijn mailtjes heb ik bewaard, zodat het schrijven van Spijkers op laag water in feite bestond uit het aan elkaar schrijven van de leukste antwoorden. Het echte werk zat in het nawoord, waarin ik uitlegde dat oudheidkundigen zoveel verouderde informatie rondpompen doordat het vakterrein te versplinterd is geraakt, doordat er te snel te veel informatie bij komt en doordat de studieduur is bekort.

De tekst is nu volledig online beschikbaar: hier.

Ik heb al diverse cursussen gevolgd. Heerlijk dat dat zo dicht bij huis, namelijk in Schagen kan. Direct 'nut' heb ik vooral gehad van de cursus Byzantium, waardoor ik op reis door Bulgarije de Byzantijnse kerken goed kon herkennen. Op naar de volgende cursus!

Bertie van Mourik