Maquette van de tempel in Jeruzalem (Israel Museum)

Nieuw boek

Israël verdeeld beoogt een schets te zijn van de Joodse wereld aan het begin van onze jaartelling: een overzicht van de geschiedenis van Judea en de daar levende religieuze ideeën. Dat is een bont geheel van gewoontes, meningen, cultische praktijken en scheldpartijen.

Het boek wil tevens een antwoord geven op de simpele vraag waarom joden en christenen gescheiden wegen zijn gegaan. Wie zegt dat Christus het jodendom bevrijdde van de farizese verstarring, stemt in met een oud anti-joods vooroordeel; wie zegt dat christendom een onvolmaakte afsplitsing is van het jodendom, stemt in met een oud anti-christelijk vooroordeel.

De werkelijkheid is dat er een pluriform jodendom was, met minstens vijf hoofdstromingen, waarvan er - onder druk van het Romeinse imperialisme - drie ten einde kwamen. De andere twee stromingen ruzieden na de verwoesting van de tempel in 70 n.Chr. verder over de erfenis. Zowel het rabbijnse jodendom als het christendom claimden de ware erfgenaam te zijn.

De synopsis is hier, een uittreksel van ruim 8000 woorden is daar, met deze link kunt u het boek bestellen en een kortingsbon gaat schuil achter deze link.

De cursussen die ik bij Livius volgde en de vele reizen die ik maakte hebben een grote meerwaarde aan mijn leven gegeven.

Ellen Wendel