Evangelie van de Vrouw van Jezus

Livius Nieuwsbrief: Papyrologie

De Livius Nieuwsbrief, waarop u bent geabonneerd, biedt doorgaans het actuele nieuws: een archeoloog die iets vertelt over een opgraving hier, een classicus die een parallel ontwaart daar. Op de achtergrond speelt het trage nieuws, dat zelden aandacht krijgt: hoe archeologen hun werk nauwelijks gefinancierd kunnen krijgen, bijvoorbeeld, of hoe erfgoeddiensten ernaar streven dat de overheid serieus werk maakt van de bescherming van archeologische monumenten. En hoe de bestudering van antieke papyri in een enorme crisis is beland.

Toen in 2012 in drie weken tijd de ontdekking van het Evangelie van de Vrouw van Jezus werd aangekondigd, het vermoeden werd geuit dat het ging om een vervalsing, het bewijs daarvoor werd geleverd en de ontdekster laboratoriumonderzoek voorstelde, meende uw redacteur nog dat dit een ontsporing was. Hij begon een boek te schrijven waarin het een amusant voorbeeld was, maar ontdekte gaandeweg dat de problemen veel serieuzer zijn.
 
Eén uiting is de onderschatting van vervalsers. De afgelopen jaren hebben allerlei oudheidkundigen verwezen naar koolstofdateringen en spectroscopische tests waarmee authenticiteit zou zijn vast te stellen. Alsof vervalsers daar geen rekening mee zouden houden. Hoe ze het lab om de tuin leiden, ziet u in dit filmpje, waarin u ook de rest van het frauduleuze verdienmodel krijgt uitgelegd. Als u liever leest, kunt u terecht op de website van de uitgever van Bedrieglijk echt.

***
 
Bedrieglijk echt is het boek dat uw redacteur schreef over papyrologie. Het behandelt de productie van het schrijfmateriaal, het behandelt de grote ontdekkingen (de Dode Zee-rollen, Oxyrhynchos, de Leidse Amunpapyrus…), het behandelt de huidige problemen (Artemidoros, Sapfo, het Evangelie van de Vrouw van Jezus) en het behandelt de nieuwste methode: ramanspectroscopie.

***

Bedrieglijk echt zou zijn gepresenteerd tijdens de Week van de Klassieken. Uw redacteur zou leuke papyri hebben voorgelezen, er zou een demonstratie zijn geweest van ramanspectroscopie en het bovenstaande filmpje zou zijn vertoond. Door de coronacrisis is de Week van de Klassieken uitgesteld en gaat de presentatie niet door. Nu verstrijkt een kans om journalisten te wijzen op de minder leuke én de leuke kanten van de papyrologie.

U kunt het boek bestellen bij de Amsterdamse Athenaeumboekhandel. Die levert over het hele land en de postafdeling functioneert ook in tijden van corona.

Ik heb gymnasium gedaan en ik meende dat ik het allemaal wel wist, maar gek genoeg ontdekte ik pas jaren later, tijdens een Liviuscursus, hoe vooringenomen mijn middelbare school-kennis was. De reizen die daarop volgden, waren een echte eye opener.

Diederik de Graaf