Alexandermozaïek (Napels)

Livius Nieuwsbrief | Januari 2018

Gelukkig nieuwjaar!

Dit is de ietwat kort uitgevallen 148e aflevering van de Livius Nieuwsbrief met nieuws over de Oudheid. Hoewel het oudejaarsavond is, kunt u gerust verder lezen, want we zullen u niet afschepen met jaaroverzichten en oudejaarslijstjes. Voor adreswijzigingen en afmeldingen volstaan overigens ook in het nieuwe jaar uitsluitend mailtjes naar nieuwsbrief@livius.nl.

Jona Lendering (redactie)

======================================

LIVIUS’ EIGEN NIEUWS

Een greep uit het Liviusaanbod: de cursus over Cyprus in Hoorn, de cursus over Constantijn de Grote in Haarlem, de cursus over Mesopotamië in Dronten en een lezingenmiddag over de Franken in Amsterdam.

In de reeks museumstukken: Fenicisch-Assyrisch edelsmeedwerk, de kolossus van Byblos, Persefone, Psyche, de oudste afbeelding van Maria. En verder: limesmoeheid, Jona in Nineveh, antiek marmer, het nieuwe museum in Sidon, en ham in deegkorst.

======================================

HET MOOISTE VAN DE MAAND

In onze erkend subjectief “het mooiste van de maand” genoemde rubriek dit keer een bericht over het ontstaan van de glasproductie. In Egypte, niet in Mesopotamië.

======================================

EGYPTE

De Egyptische koningen hadden een kanaal van de oostelijke Nijltak naar de Rode Zee. Opgravingen bij Tell el-Maskhuta werpen daarop nieuw licht.

Er liggen duizenden papyri onuitgegeven te verstoffen in museumdepots, dus papyrologen hoeven geen kartonnages te demonteren om er papyri uit te halen. Mocht iemand toch aandrang voelen, dan zijn er de methoden van de Zwitserse restauratrice Alice Stohler-Zimmermann, waarmee in elk geval het geschilderde masker te redden is. En als zelfs dat niet kan, dan is er nu deze methode.

En verder: Luxor, meer Luxor, nog meer Luxor, Cairo, Draa Abul Naga, Aswan en natuurlijk het maandelijkse gesleep met mummies.

======================================

HET OUDE NABIJE OOSTEN

De Wall Street Journal had nog wat berichten over de vernietiging van ons erfgoed in het Nabije Oosten: een stuk over de tussenhandelaren; nog meer tussenhandelaren; de afnemers; de rol van de Green Collection.

Om helemaal blij van te worden: aanwijzingen dat de kolonisten die zich vestigden op Motya, in het uiterste westen van Sicilië, inderdaad uit Fenicië kwamen.

En verder: Hama.

======================================

DE OUDE GRIEKEN

Lechaion is een van de twee havens van het antieke Korinthe. De duikers die er werken doen, hebben interessante zaken te melden.

En verder: Pafos en mensenoffers.

======================================

ROME EN ZIJN RIJK

Er was een tijd dat Pompeii gold als vindplaats van mooie oudheden. Daarna werd het de locatie van verhalen over vroege christenen. Vervolgens werd het symbool voor de vergankelijkheid van alle culturen. Er zou een mooi boek te schrijven zijn over de wijze waarop Pompeii latere generaties steeds opnieuw steeds anders weet te boeien. Inmiddels gaat het vooral over seksuele uitbuiting.

U haakt natuurlijk af als u de woorden “classical scholars from the Cluster of Excellence” leest, maar het nieuws over zegelafdrukken uit Doliche is boeiend.

Mooi filmpje over het Gallo-Romaanse heiligdom van Namen.

En verder: Ptolemais, Gadara, nieuwe oude wegen, het amfitheater van Trier en oud worden in de Oudheid.

======================================

ISRAËL, JODENDOM EN CHRISTENDOM

De jaarlijkse chanoeka-stukjes blonken niet uit door originaliteit. Kind vind oude dinges. Oude dinges werpen licht op oude dinges. De jaarlijkse kerstmisstukjes waren nog erger en laten we maar onvermeld. Dit stukje was overigens de moeite waard, maar dat is natuurlijk omdat het niet gaat over chanoeka.

Dit is leuk: de ontdekking van de Griekse versie van de Eerste Openbaring van Jacobus.

En verder: Hazor, Huqoq (want van de mooie mozaïeken krijgen we nooit genoeg), de Romeinse legioenbasis bij Megiddo opnieuw en nog eens.

======================================

OVERIG

Er is veel om blij om te zijn deze maand, zoals het Sinai Palimpsest Project.

Opiniestuk over metaaldetectorhobbyisten. En een artikel over satellietfoto’s en archeologie.

En verder: de eerste sieraden (met een gave foto), iets minder oude sieraden uit Jericho, het eerste ijzer en nomadisme en verstedelijking.

======================================

BOEKEN

Geen boekenrubriek deze maand, maar uw redacteur schreef over de nieuwe Herodianus-vertaling van Vincent Hunink (inleiding Olivier Hekster), over een boek over christenvervolgingen, en over een boek dat hij zelf zal publiceren over het visioen van Constantijn.

======================================

INTERNET

Mooie website met Seleukidische munten.

======================================

EN TOT SLOT

Het kon niet uitblijven: de oppergod in moeilijkheden.

Toota witharsechwanoo!

======================================

Oude nieuwsbrieven zijn te raadplegen via de nieuwspagina van het Rijksmuseum van Oudheden en bij Aantekeningen bij de Bijbel. Als u de nieuwsbrief wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL26 INGB 0670 7911 21 t.n.v. Livius, o.v.v. Ondersteuning Nieuwsbrief. Dank u wel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT INGBNL2A.)

Getagged: Livius Nieuwsbrief

Blijf bevlogen en enthousiast jullie kennis overdragen, want dat is een genoegen om mee te maken tijdens de Livius-reizen en -cursussen: waarbij de humor zeker niet vergeten wordt!!

Jeanna Iliohan