De Lycische kust

Een Sinterklaascadeau van de Livius Nieuwsbrief

Het is niet gebruikelijk de Livius-nieuwsbrief te gebruiken voor andere zaken dan het eigenlijke nieuws, maar ik heb vandaag iets te melden dat ik té leuk vind om niet met u te delen.

Een van de toegankelijkste auteurs uit de Oudheid is Herodotos van Halikarnassos. Er zijn al enkele online-versies van de Historiën, maar eigenlijk zijn dat vooral papieren boeken die zijn omgezet in internetpagina's. De mogelijkheden die het wereldwijde web biedt, blijven grotendeels onderbenut. Het is alsof je volstaat met het tot PDF maken van een tijdschrift.

We leven echter in de eenentwintigste eeuw. Mijn Amerikaanse vriend Bill Thayer, de webmaster van LacusCurtius, heeft nu niet alleen de volledige Griekse tekst en een Engelse tekst online geplaatst, maar deze teksten bovendien gehyperlinkt naar allerlei aanvullende informatie op de Livius.org-website. Die heb ik voor de gelegenheid geschreven. U vindt verder twee commentaren, aanvullende annotatie en illustraties - waarbij er zorg voor is gedragen u geen plaatjes te tonen die u al honderd keer zag.

Het uitgangspunt van de klassieken is dat er groteren zijn geweest dan wijzelf. Misschien is dat een wat pessimistisch uitgangspunt, maar het kan geen kwaad de eigen feilen te benoemen: het project zou méér hebben kunnen betekenen als we actuelere commentaren online hadden kunnen plaatsen. Maar ja, die liggen achter de academische betaalmuren. Desondanks denken Thayer ik dat we, door te hyperlinken, iets maken dat bruikbaar is. Het is een vingeroefening voor als de betaalmuren straks zijn geslecht.

Beschouw het maar als een Sinterklaascadeautje. U vindt de website hier; u vindt uitgebreidere toelichting daar. En voor wie Herodotos liever in het Nederlands leest of liever een papieren boek in de hand heeft, is er deze link.

Groet

Jona Lendering

****

Als u het werk van Livius wil steunen, kunt u doneren op rekeningnummer IBAN NL26 INGB 0670 7911 21 t.n.v. Livius, o.v.v. Ondersteuning Nieuwsbrief. Dank u wel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT INGBNL2A.)

Getagged: Herodotos

De cursussen zijn boeiend en van hoog niveau. De informatie wordt op begrijpelijke en aanschouwelijke manier overgebracht door enthousiaste docenten, die het het gewoonweg leuk vinden om mensen met hun enorme kennis wijzer te maken. En dat stralen ze dan ook volop uit. Humor ontbreekt zeker niet tijdens de gezellige en informele cursusavonden. De klassieke Oudheid blijkt allesbehalve droge kost!

Karin van Zonneveld