De Cyruscilinder (British Museum)

100x Livius Nieuwsbrief: Wim Weijland

Toen het Rijksmuseum van Oudheden twee jaar geleden in zwaar weer dreigde te raken naar aanleiding van een verbazingwekkend subsidie-advies van de Raad van Cultuur schreef Jona Lendering een forse steunbetuiging in NRC Handelsblad om klip en klaar uit te leggen "dat de oudheid er toe doet" en dat het RMO daar een bijdrage aan levert. Wij waren blij met de onderbouwing van zijn argumenten, zeker omdat hij als onafhankelijk denker én criticaster ook sceptisch over onze activiteiten kan zijn. Die toon en zijn stijl van formuleren in dat NRC-artikel is ook maandelijks in de Livius Nieuwsbrief terug te vinden. Dan doel ik niet op de maandelijks terugkerende zinsnedes over het maandelijks gesleep met mummies en De Onvermijdelijke, maar meer op de formuleringen over het doorprikken van mythes, het in enkele woorden fileren van historische onjuistheden en het aantonen van misinterpretaties. Dit wordt vaak een zin later gecombineerd door zijn oprechte vreugde over nieuwe vondsten, prachtpublicaties en onderzoeksresulaten te laten blijken, vaak ingeleid door de woorden "hier word ik heel blij van".  

Al jarenlang geniet ik van de nieuwbrief met de minste vormgeving en de meeste links die ik ken. Het brengt mij op ideeën en verrijkt mijn kennis van de internationale veldarcheologie en de oudheidkunde. De nieuwsbrieven staan gearchiveerd op o.a. www.rmo.nl, zodat we in 2033 kunnen zien wat er twintig jaar eerder in het nieuws was.

Ik feliciteer Jona en zijn 4200 volgers van harte met deze 100ste nieuwsbrief. Ook u, lezer, kan maandelijks concluderen dat de oudheid er toe doet.   

[De Livius-nieuwsbrief bestaat in december 100 afleveringen. Dit was een reactie door Wim Weijland, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.]

Getagged: Wim Weijland, Rijksmuseum van Oudheden, Livius Nieuwsbrief

De cursussen zijn boeiend en van hoog niveau. De informatie wordt op begrijpelijke en aanschouwelijke manier overgebracht door enthousiaste docenten, die het het gewoonweg leuk vinden om mensen met hun enorme kennis wijzer te maken. En dat stralen ze dan ook volop uit. Humor ontbreekt zeker niet tijdens de gezellige en informele cursusavonden. De klassieke Oudheid blijkt allesbehalve droge kost!

Karin van Zonneveld