Hittitisch rotsheiligdom Yazilikaya

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Waar komen de Europese volken vandaan?

Waar komen de Europese volken vandaan? Het is een simpele vraag, maar het antwoord is niet zo gemakkelijk – en juist daarom buitengewoon interessant.

Tot een halve eeuw geleden werd aangenomen dat Europa langzaam was bevolkt door allerlei volksverhuizingen: voor elke culturele verandering die archeologen herkenden, migreerde weer een stam of volk van hot naar haar. In de jaren zestig raakte dat idee in onbruik en werden lange continuïteiten waargenomen, waarbij maar één echt grote verandering was: het ontstaan van de landbouw. Volken ontstonden, in deze visie, uit de al aanwezige mensen. Dit is zeker geen onzin: etniciteit is fluïde.

In de jaren negentig ontstond echter de mogelijkheid antiek DNA te onderzoeken, waarmee de afstamming van mensen in vrouwelijke en mannelijke lijn valt vast te stellen. Dat levert een nieuw beeld op van de wijze waarop Europa bevolkt is geraakt. Migraties blijken wel degelijk een belangrijke rol te hebben gespeeld, of het nu gaat om de verspreiding van de Indo-Europese talen, de Griekse en Fenicische kolonisatie, de expansie van het Romeinse Rijk, de Germaanse invallen, de Slavische migraties of de strooptochten van de Vikingen.

Veel is nog onzeker, maar deze cursus biedt u in elk geval een kennismaking met een geheel nieuwe oudheidkundige discipline: het onderzoek van het antieke DNA.

"Niet alleen uitleggen wát we weten, maar ook waaróm we het weten": aan ambitie en lef geen gebrek. En de cursussen maken het nog waar ook.

Karel Simons