Het begin van Caesars "Gallische Oorlog"

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Oude talen, vergeten volken

Op verzoek van de cursisten organiseert Livius in het voorjaar van 2015 een cursus over de talen van de Oudheid. Sommige daarvan worden nog steeds - of opnieuw, dat hangt een beetje af van je perspectief - in het dagelijks leven gesproken, zoals het Hebreeuws en Grieks, andere worden benut tijdens religieuze plechtigheden, zoals het oudste Perzisch en het Latijn, terwijl het gros is verdwenen.

Zelfs over uitgestorven talen is meer bekend dan je zou denken, zoals we in deze cursus zullen zien. In de eerste sessie zullen we ingaan op de methoden waarop we de oude talen überhaupt kennen. Wie mocht denken dat het kennen van zo'n taal uit het verleden een steriele bedoening is, wordt in de tweede bijeenkomst tot andere gedachten gebracht, als classicus Vincent Hunink het Latijn "van binnenuit" beschrijft.

De twee laatste bijeenkomsten zijn gewijd aan de Semitische taalfamilie, aan de herkomst van de Indo-Europese talen (een onderwerp op het snijvlak van taalkunde en archeologie), en aan de betekenis van talen voor onszelf: we definiëren ermee wie tot een bepaald volk behoort.

Kennis van de oude talen is voor deze cursus niet vereist.

De cursussen kwamen tegemoet aan langgekoesterde interesses. Op heldere wijze werden diverse onderwerpen tot leven gebracht door professionele docenten, die gebruik maakten van mooie beelden. De reizen die later volgden, gingen verder de diepte in dan ik gewend was. Zo heb ik in 2012 een reis langs de Donau gemaakt waarbij de nalatenschap van Romeinen, Germanen en Kelten centraal stond. Van musea tot ruïnes: een echte eye-opener.

Lauren van Zoonen, oud-studente Oudheidkunde