Het begin van Caesars "Gallische Oorlog"

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Oude talen, vergeten volken

Op verzoek van de cursisten organiseert Livius in het voorjaar van 2015 een cursus over de talen van de Oudheid. Sommige daarvan worden nog steeds - of opnieuw, dat hangt een beetje af van je perspectief - in het dagelijks leven gesproken, zoals het Hebreeuws en Grieks, andere worden benut tijdens religieuze plechtigheden, zoals het oudste Perzisch en het Latijn, terwijl het gros is verdwenen.

Zelfs over uitgestorven talen is meer bekend dan je zou denken, zoals we in deze cursus zullen zien. In de eerste sessie zullen we ingaan op de methoden waarop we de oude talen überhaupt kennen. Wie mocht denken dat het kennen van zo'n taal uit het verleden een steriele bedoening is, wordt in de tweede bijeenkomst tot andere gedachten gebracht, als classicus Vincent Hunink het Latijn "van binnenuit" beschrijft.

De twee laatste bijeenkomsten zijn gewijd aan de Semitische taalfamilie, aan de herkomst van de Indo-Europese talen (een onderwerp op het snijvlak van taalkunde en archeologie), en aan de betekenis van talen voor onszelf: we definiëren ermee wie tot een bepaald volk behoort.

Kennis van de oude talen is voor deze cursus niet vereist.

De cursussen zijn boeiend en van hoog niveau. De informatie wordt op begrijpelijke en aanschouwelijke manier overgebracht door enthousiaste docenten, die het het gewoonweg leuk vinden om mensen met hun enorme kennis wijzer te maken. En dat stralen ze dan ook volop uit. Humor ontbreekt zeker niet tijdens de gezellige en informele cursusavonden. De klassieke Oudheid blijkt allesbehalve droge kost!

Karin van Zonneveld