Plafond Kleine Hagia Sofia, Istanbul

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Kunstgeschiedenis: de Islam

Tijdens de vier bijeenkomsten van deze cursus krijgt u niet alleen een inleiding tot de islamitische kunst en architectuur, maar proberen we ook, aan de hand van verschillende kunstuitingen, al te gemakkelijke aannames te nuanceren. 

Allereerst is er de vraag wat islamitisch kunst eigenlijk is. Is dat kunst die is gemaakt door een moslim, of is het kunst gemaakt in een gebied gedomineerd door een islamitische heerschappij? En wat is de geografische reikwijdte van islamitische kunst? 

Via de bespreking van het ontstaan van de "islamitische kunst" in de zevende eeuw zal de kunst van het schrift en beeld worden behandeld: de kalligrafie en de figuratieve kunst. In hoeverre is de aanname dat er in de islamitische wereld geen figuratieve kunst wordt gemaakt, ergens op gefundeerd, en hoe kijken we tegen de vele miniaturen en fresco's aan die zijn geproduceerd onder islamitisch patronaat? 

Tijdens de derde bijeenkomst zal dieper in worden gegaan op een iets latere periode, de zogenaamde Mamlukken uit Egypte, en de Ottomanen uit Constantinopel. Hoe verhouden zij zich tot elkaar, en hoe zien we dat terug in architectuur?  

Ten slotte is er een bijeenkomst waarin een link wordt gelegd tussen Oost en West: hoe bijvoorbeeld de schilderkunst van de vijftiende-eeuwse Fabriano beïnvloed is geweest door Arabische kalligrafie, en hoe Fatimidische rotskristallen glazen terecht zijn gekomen in Europese kerkschatten. Al met al een cursus vol verrassingen.

De lezingen en cursussen van Livius-onderwijs bieden mij de mogelijkheid uitgebreid kennis te nemen van onderwerpen die mij wel bekend zijn, maar waarin ik mij niet in eerste instantie op eigen initiatief heb verdiept.  Het volgen ervan zet nu aan tot verdere studie. Ook de studiereizen van Livius-onderwijs dienen dat doel.

Kees Tol