Het begin van Caesars "Gallische Oorlog"

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Ken uw klassieken! De literatuur van Griekenland en Rome

De literatuur van het oude Griekenland en Rome geldt als het model waarop onze Europese literatuur is geënt. Die claim is overdreven. Niets in de antieke letteren wijst vooruit naar dé sleuteltekst van de westerse literatuur, de Quichot, en het is aannemelijk dat Shakespeare in de Oudheid zou zijn beschouwd als een prutser, die afbreuk deed aan zijn tragedies door er stukken komedie in te stoppen. Tegelijk valt niet te ontkennen dat latere auteurs hun teksten hebben gevormd naar antieke modellen. Zonder Homeros geen Stenen bruidsbed, zonder Cicero geen "I have a dream", zonder Vergilius geen Goddelijke komedie.

In deze cursus lezen we, in vertaling, enkele originelen. We kijken naar eerdere invloeden, analyseren de keuzes die de auteurs maakten, verkennen de genres die zo zijn ontstaan en blikken vooruit naar de wijze waarop latere generaties hebben geprobeerd de antieke modellen te volgen, te imiteren of te parodiëren. Naast de klassieke auteurs maken dus ook P.C. Hooft, Harry Mulisch en Levi Weemoedt hun opwachting.

1Wat zijn klassieken?
Homeros' Ilias
2Aischylos, De Perzen
Thoukydides, De Peloponnesische Oorlog
3Plato, Diverse fragmenten
Cicero, Voor Caelius
4Vergilius, Aeneïs
Livius, Geschiedenis sinds de stichting van de stad Rome

De lezingen en cursussen van Livius-onderwijs bieden mij de mogelijkheid uitgebreid kennis te nemen van onderwerpen die mij wel bekend zijn, maar waarin ik mij niet in eerste instantie op eigen initiatief heb verdiept.  Het volgen ervan zet nu aan tot verdere studie. Ook de studiereizen van Livius-onderwijs dienen dat doel.

Kees Tol