Het slagveld bij Thermopylai

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Herodotos van Halikarnassos

Omstreeks 429 v.Chr. voltooide de Griekse onderzoeker Herodotos van Halikarnassos zijn Historiën, een wonderlijke verhalenbundel die vaak wordt getypeerd als 's werelds oudste geschiedenisboek. Het behandelt de grote oriëntaalse koninkrijken Babylonië, Lydië en Egypte, die een voor een worden onderworpen door de Perzen. Uiteindelijk komen de veroveraars in conflict met de Grieken, die de groei van de Perzische macht bij Marathon en Salamis tot staan brengen.

Maar het werk biedt meer dan alleen geschiedenis. De auteur gaat uitgebreid in op de zeden en gewoonten van exotische volken, vertelt over wonderbaarlijke dieren, beschrijft verre landen en geeft zijn lezers enkele levenslessen, waarvan de belangrijkste luiden dat de goden jaloers zijn op het menselijke geluk en dat hoogmoed altijd voor de val komt. Het feit dat Herodotos weet hoe hij een verhaal moet vertellen, maakt dat zijn werk geen moment verveelt.

Het huiswerk van deze cursus bestaat uit de lectuur van de Historiën. Tijdens de colleges zal worden uitgelegd wat moderne geleerden denken over Herodotos' amusante verhalen: wat is waar en wat niet? wat verklaart eventuele vergissingen? wat is de verhouding tussen de Historiën en de Griekse heldendichten? wat kunnen we weten over de auteur? In de laatste twee colleges zal worden ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het vertalen van Herodotos en op zijn betekenis als cultuurfilosoof.

Literatuur

  • Syllabus met teksten (€10,00)

De cursussen zijn boeiend en van hoog niveau. De informatie wordt op begrijpelijke en aanschouwelijke manier overgebracht door enthousiaste docenten, die het het gewoonweg leuk vinden om mensen met hun enorme kennis wijzer te maken. En dat stralen ze dan ook volop uit. Humor ontbreekt zeker niet tijdens de gezellige en informele cursusavonden. De klassieke Oudheid blijkt allesbehalve droge kost!

Karin van Zonneveld