Susa, Perzische krijgers

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Herodotos van Halikarnassos

Omstreeks 429 v.Chr. voltooide de Griekse onderzoeker Herodotos van Halikarnassos zijn Historiën, een wonderlijke verhalenbundel die vaak wordt getypeerd als 's werelds oudste geschiedenisboek. Het behandelt de grote oriëntaalse koninkrijken Babylonië, Lydië en Egypte, die een voor een worden onderworpen door de Perzen. Uiteindelijk komen de veroveraars in conflict met de Grieken, die de groei van de Perzische macht bij Marathon en Salamis tot staan brengen.

Maar het werk biedt meer dan alleen geschiedenis. De auteur gaat uitgebreid in op de zeden en gewoonten van exotische volken, vertelt over wonderbaarlijke dieren, beschrijft verre landen en geeft zijn lezers enkele levenslessen, waarvan de belangrijkste luiden dat de goden jaloers zijn op het menselijke geluk en dat hoogmoed altijd voor de val komt. Het feit dat Herodotos weet hoe hij een verhaal moet vertellen, maakt dat zijn werk geen moment verveelt.

Het huiswerk van deze cursus bestaat uit de lectuur van de Historiën. Tijdens de colleges zal worden uitgelegd wat moderne geleerden denken over Herodotos' amusante verhalen: wat is waar en wat niet? wat verklaart eventuele vergissingen? wat is de verhouding tussen de Historiën en de Griekse heldendichten? wat kunnen we weten over de auteur? In de laatste twee colleges zal worden ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het vertalen van Herodotos en op zijn betekenis als cultuurfilosoof.

Literatuur

  • Syllabus met teksten (€10,00)

De cursussen kwamen tegemoet aan langgekoesterde interesses. Op heldere wijze werden diverse onderwerpen tot leven gebracht door professionele docenten, die gebruik maakten van mooie beelden. De reizen die later volgden, gingen verder de diepte in dan ik gewend was. Zo heb ik in 2012 een reis langs de Donau gemaakt waarbij de nalatenschap van Romeinen, Germanen en Kelten centraal stond. Van musea tot ruïnes: een echte eye-opener.

Lauren van Zoonen, oud-studente Oudheidkunde