De naam van farao Djer, een van de eerste vorsten van Egypte (RMO)

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

Egypte vóór de piramiden

De Egyptische cultuur vindt haar wortels in de tijd waarin rondtrekkende jagers en verzamelaars begonnen zich als boeren te vestigen op vaste verblijfplaatsen. Dit luidde een nieuw tijdperk in, dat uiteindelijk tot de beroemde Egyptische beschaving zou leiden.

In deze cursus maakt u kennis met deze fascinerende, maar vaak onderbelichte periode in de Egyptische geschiedenis. Dit is het tijdperk van de vroege staatsvorming en de eenwording van Egypte, waarin de grondslagen gelegd werden voor een wereldrijk. We volgen de ontwikkeling van het schrift, zien goden gestalte krijgen en kunstuitingen opbloeien, maar ook talrijke koelbloedige mensenoffers gebracht worden. We bestuderen de verschillende culturen binnen het Nijldal en de invloeden van buitenaf op de vorming van de uiteindelijke Egyptische cultuur, besteden aandacht aan de vroege grafcultuur, de vorming van het koningschap tijdens de eerste paar dynastieen en de snelle vooruitgang op het gebied van architectuur, culminerend in het weergaloze piramidecomplex van farao Djoser in Saqqara.

Bestond er echt een Scorpion King? Wie was de legendarische Narmer werkelijk? Wat doen prehistorische boten in de woestijn? En regeerde er al een vrouw over het Nijldal voor de piramiden gebouwd werden? Deze cursus neemt u mee naar de wortels van de Egyptische beschaving.

De cursussen zijn boeiend en van hoog niveau. De informatie wordt op begrijpelijke en aanschouwelijke manier overgebracht door enthousiaste docenten, die het het gewoonweg leuk vinden om mensen met hun enorme kennis wijzer te maken. En dat stralen ze dan ook volop uit. Humor ontbreekt zeker niet tijdens de gezellige en informele cursusavonden. De klassieke Oudheid blijkt allesbehalve droge kost!

Karin van Zonneveld