Arslantepe

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

De Oudheid in één maand

"Oudheid" is in feite niets meer of minder dan de naam die we geven aan de eerste helft van de menselijke geschiedenis, ofwel ruwweg de periode tussen 3000 v.Chr. (wanneer het schrift ontstaat) tot 650 n.Chr. (wanneer het Romeinse Rijk verdwijnt en de contouren van onze eigen wereld zichtbaar worden). Hoewel er eindeloos veel verschillen zijn tussen de diverse volken en culturen uit de Oudheid, is er ook een belangrijke overeenkomst, die in deze periode meer een rol speelt dan in de perioden die erop volgen: een gierend gebrek aan informatie. De oudheidkundige moet én teksten én archeologische vondsten kunnen bestuderen.

In deze cursus bieden we een overzicht. We richten ons zowel op mensen die er voor het eerst kennis mee maken als op mensen die weer even willen weten wat de grote verbanden ook alweer waren. Een bezoek aan het vernieuwde Rijksmuseum van Oudheden behoort tot de mogelijkheden, maar bespreken we tijdens de cursus.

1 Algemene inleiding: hoe we de oude wereld kennen
  Het Chalcolithicum: van prehistorie naar historie
2 Hoe in het Nabije Oosten de eerste wereldrijken ontstonden
  Van producent naar consument: de economie van de oude wereld
3 Griekenland: van de marge naar het centrum van de oude wereld
  Het goede, schone en ware: Griekse kunstgeschiedenis
4 Van stadstaat tot wereldrijk: een geschiedenis van het Romeinse Rijk
  Antieke krijgsgeschiedenis: de ontwikkeling van een leger en de sociale implicaties daarvan
5 Het ontstaan van Europa: de instorting van het Romeinse wereldsysteem en de opkomst van islam en christendom
  Op zoek naar de waarheid: antieke filosofie en het ontstaan van het christendom

Kortom: een bont geheel, maar de Oudheid is in elk geval altijd interessant.

Literatuur

  • Een enkele handout

Onderwijs kan ook leuk zijn en populairwetenschappelijke boeken kunnen spannend zijn als romans. Het is moeilijk een groep zo enthousiaste en getalenteerde mensen te vinden als de bende informatiejunkies van Livius.

Edith van den Berg