Fragment van het Gilgamesh-epos uit Hattusa

Deze cursus of reis is op dit moment niet beschikbaar.

De Bronstijd

De Bronstijd, ruwweg het derde en tweede millennium v.Chr., is een van de interessantste tijdvakken uit de oude geschiedenis. In de Vroege Bronstijd ontstonden de beschavingen van Egypte, Syrië en het Tweestromenland, in de Late Bronstijd maakten zij contact. Deze cursus legt de nadruk op deze laatste periode, ongeveer de jaren 1600-1200.

Het is de tijd van de farao's van de achttiende en negentiende dynastie, zoals Toetmozes III, Echnaton, Toetanchamon, Ramses II en Ramses III. Het is de tijd waarin in centraal Turkije het Hittietenrijk bestond en waarin de paleisburchten van Mycene, Tiryns, Troje en Pylos bloeiden. Het is de tijd die in de archieven van Amarna en Hattusas is gedocumenteerd: we kunnen de internationale diplomatie op de voet volgen, ook als het verschrikkelijk verkeerd gaat en twee antieke supermachten ten strijde trekken en het bij het Syrische Kadesh komt tot een veldslag, waarin farao Ramses II op het nippertje aan een nederlaag ontsnapt.

Maar het is meer dan dat. De handelsnetwerken om tin te bemachtigen, een van de bestanddelen van brons, breidden zich uit tot vér in West-Europa. Daar kwam een einde aan de oude, egalitaire samenleving van de Steentijd en ontstonden lokale elites, die contact hadden met de wereld rond de Middellandse Zee. Er is Egyptisch glas gevonden in Noorwegen. Je kunt zeggen dat de Bronstijd de eerste fase vormt van de globalisering - en eigenlijk is dat niet eens zo heel erg overdreven.

1a Inleiding Van Roode
1b Het Egyptische Nieuwe Rijk Van Roode
2 De Amarna-brieven Van Roode
3 Babylonië en de Hittieten Lendering
4 Mycene, Troje en het Egeïsche Zee-gebied De Vries
5 Noordwest-Europa Bosman

NB

Alle bijeenkomsten duren twee uur, behalve de eerste, die drie uur zal duren.

De cursussen zijn boeiend en van hoog niveau. De informatie wordt op begrijpelijke en aanschouwelijke manier overgebracht door enthousiaste docenten, die het het gewoonweg leuk vinden om mensen met hun enorme kennis wijzer te maken. En dat stralen ze dan ook volop uit. Humor ontbreekt zeker niet tijdens de gezellige en informele cursusavonden. De klassieke Oudheid blijkt allesbehalve droge kost!

Karin van Zonneveld