Het begin van Caesars "Gallische Oorlog"

Contact

U kunt contact opnemen met Livius via het onderstaande formulier

De brochure kunt u vanaf deze pagina downloaden.

Neem contact op met Livius

De lezingen en cursussen van Livius-onderwijs bieden mij de mogelijkheid uitgebreid kennis te nemen van onderwerpen die mij wel bekend zijn, maar waarin ik mij niet in eerste instantie op eigen initiatief heb verdiept.  Het volgen ervan zet nu aan tot verdere studie. Ook de studiereizen van Livius-onderwijs dienen dat doel.

Kees Tol