Het "enge mannetje" van de terp te Wirdum (Gronings Museum)

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met Livius, bijvoorbeeld via het onderstaande formulier. Als u liever schrijft of telefoneert, kunt u zich wenden tot

Livius
Postbus 10624
1001 EP  Amsterdam
Tel. 0224-213.111

De brochure kunt u vanaf deze pagina downloaden.

Neem contact op met Livius

De lezingen en cursussen van Livius-onderwijs bieden mij de mogelijkheid uitgebreid kennis te nemen van onderwerpen die mij wel bekend zijn, maar waarin ik mij niet in eerste instantie op eigen initiatief heb verdiept.  Het volgen ervan zet nu aan tot verdere studie. Ook de studiereizen van Livius-onderwijs dienen dat doel.

Kees Tol